Wycieczka nr.9 na bunkry.
Cezary Mucha, 2009 May 20, 17:02

Niewątpliwą atrakcją naszego regonu w skali światowej są bunkry które przyciągają masę turystów z całego świata.MRU to potężny system poniemieckich fortyfikacji, wybudowany w latach 30 tych XX w. na pograniczu niemiecko – polskim, stanowiący element tzw. Ostwall – wału wschodniego. Położony jest pomiędzy Odrą i Wartą i rozciąga na odcinku ok. 100 km .Linia Środkowej Odry (niem. Oderstellung). Zespół około 650 żelbetowych schronów bojowych, obserwacyjnych lub biernych. Zbudowane zostały w latach 1928 – 1939 wzdłuż lewego brzegu Odry od Wrocławia do Krosna Odrzańskiego. Wraz z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym oraz Wałem Pomorskim (niem. Pommernstellung) stanowiły główną linię obrony III Rzeszy przed atakiem ze wschodu (chodziło głównie o agresję ze strony Polski). Linia Oderstellung została przełamana na całej długości w przeciągu kilkunastu dni na początku roku 1945 przez Armię Czerwoną. Co roku w Gminie Lubrza odbywa się zlot militariów z całej Polski.

Bunkry w Gminie Lubrza

Bunkry w Gminie Międzyrzecz


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict