Szkoła w Jemiołowie C.D
Cezary Mucha, 2015 Jan 13, 20:13

Na pokazanych fotografiach z jemiołowskiej szkoły podstawowej które udało mi się znaleźć miezkańcy jeniołowa ustalili imiona i nazwiska nauczycieli:

Fotografia 1 Nauczycielka Pani Janina Wesołowska- Uczniowie - od prawej Jan Kubiak, Karol Sekuła, Bogdan Fruziński, Paweł Ostrowski, Julian Sowieszenko, Bogdan Bąba, Władysław Piskorz, Roman Szyszkowski, Stanisław Majchszak, Adam Czaja, Marek Czerniak, Maria Sekuła, Danuta Wesołowska, Alicja Szkudlarek, Kazimiera Czarnecka, Anna Wajner, Zofia Ostrowska, Bożena Kutkowska, Janina Wesołowska. Zdjęcia zrobione w 1972 roku.

Fotografia 2 Nauczyciel Leon Prus rocznik klasy 1946.

Fotografia 3  Naucziele Pani Danuta Puchalska, Pani Zofia Piskorz (teraz Robowska), Pani Janina Wesołowska, Pani Anna Szafirska.

Fotografia 4 Pani Anna Szafirska.
Fotografia 5 nauczyciele od lewej - Pani Janina Wesołowska, Pani Teresa? Maciąg , Pani Anna Bartczak, Pan Jerzy Bartczak.

Szkoła w Jemiołowie jako samodzielna jednostka ze wszystkimi klasami nauczała do 1972r. Od tego roku nauczała tylko do IV klasy Podstawowej.
Szkoła została przeniesiona do Łagowa (zlikwidowana) w Roku 1977. Po likwidacji Szkoły podstawowej uruchomiono oddział przedszkolny który został potem również zlikwidowany. Na tym niestety historia naszej szkoły się kończy.
Po krótce wszyscy nauczyciele pracujący w jemiołowskiej szkole to :
- Prus Leon, Franciszek Filarowski, Adela Kułaj, Jan Zimny, Jadwiga Lutkiewicz, Dymsza Jan, Żebryk Helena (Była mieszkanka Malutkowa), Anna Szafirska, Wanda Puchalska, Janina Wesołowska która mieszka do obecnej chwili w budynku dawnej szkoły, Anna Bartczak, Jerzy Bartczak, Pani Teresa? Maciąg, Henryk Woźniak, Zofia Robowska (Piskorz).


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict