Stara widokówka z Jemiołowa rok 1906.
Cezary Mucha, 2007 Jul 09, 23:14
Widokówkę tą otrzymałem z muzeum świebodzińskiego przedstawia ona naszą wieś w nieco starszej scenerii. Ze względu na bardzo ładne tłumaczenie tego tekstu postanowiłem nie przepisywać go na komputerze.

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict