Sprawy inwestycjno techniczne w Jemiołowie
Cezary Mucha, 2015 Dec 29, 08:35

W Jemiołowie rozpoczęto budowę nowego boiska treningowego obok wodociągu. Mieszkańcy wyrównali pobocza w Jemiołowie i na drodze do Łagowa. Zrobiono nowe schody na piętro w remizie OSP. Wycyklinowano i pomalowano podłogę w sali wiejskiej. W skansenie wylano betonowe podesty pod maszyny.  Konie po renowacji powróciły na swoje miejsce w skansenie.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict