Remont instalacji elektrycznej w kościele.
Cezary Mucha, 2015 Dec 29, 08:39

W jemiołowskim kościele kończy się wymiana instalacji elektrycznej. Wymienione zostały przewody elektryczne wewnątrz kościoła i na strychu. Zostało zamontowane nowe oświetlenie (patrz sufit), skrzynki elektryczne, główny wyłącznik prądu na zewnątrz świątyni.

Został doświetlony ołtarz główny.

W 2015 roku zostanie pomalowane wnętrze kościoła po wyżej wymienionym remoncie.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict