Projekt zagospodarowania Jemiołowa potrzebny do wnioskowania o przyznanie funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Cezary Mucha, 2010 Apr 29, 18:34

W ramach porozumienia z Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie przy Zakładzie Kształtowania Terenów Zieleni w Kalasku poswatały projekty zagospodarowania wsi Jemiołów. Opracowane przez studentów wyżej wymienionego zakładu projekty pod nadzorem Pani Moniki Drozdek zachwyciły przedstawicieli Jemiołowa. Referowane były cztery projekty. Projekty prezentowali Pani Kinga Jankowska, Pan Bartosz Biały, Pani Małgorzata Adamowska i pan Marcin Ręczyński. Naszym zdaniem najbardziej realnym projektem do realizacji okazał się projekt Pani Kingi Jankowskiej. Projekt będzie potrzebny do próby pozyskania Fundusz Europejskich na zagospodarowanie naszej miejscowości. Projekt, który został wybrany zostanie wspólnie zmieniony przez autorów innych projektów w celu dostosowania go do naszych sugestii, jakie pojawiły się podczas referowania każdy projekt zawierał część pomysłów, jakie chcemy w przyszłości zrealizować. Studenci wyrazili dalszą chęć wspólnej współpracy przy zmianach, jakie zaproponowaliśmy. Zaprosiliśmy projektantów do Jemiołowa w celu wręczenia wyróżnień i omówienia szczegółów. Poniżej przedstawiam cztery fotografie szczegółowe wytypowanego projektu oraz pozostałe, które były przedstawiane. W piątek 28.03.2008 odbyło się wręczenie nagród dla studentów, którzy opracowali projekt. Przyjęli propozycje naszych korekt w wybranym projekcie, które zostaną uwzględnione w projekcie końcowym. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy sami wykonują wystrój na wsi. Projekt jest przerabiany zgodnie z naszymi sugestiami, aktualnie wybierane są kwiaty, krzewy jakie mają być umieszczone w projekcie zagospodarowania.

Z ostatniej chwili Plan Zagospodarowania został przyjęty na Sesji Rady Gminy. Patrz ostatnie dwie fotki.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict