Prace modernizacyjne w skansenie.
Cezary Mucha, 2015 Dec 29, 08:35

W jemiołowskim skansenie rozpoczęły się prace modernizacyjne. Konie pojechały do pomalowania, pod maszynami zostaną powylewane posadzki betonowe.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict