Pozyskaliśmy sponsora!
Admin klubu, 2011 May 09, 14:20

10 marca 2011 - Dzięki staraniom naszych działaczy i pomocy Pana Zenona Ptaszkowskiego udało się nam pozyskać sponsora - Pana Tomasza Karataja i jego firmę "Zullas" z Niedźwiedzia. W zamian za pomoc logistyczną i w organizowaniu meczy piłkarskich zgodziliśmy się na umieszczenie loga firmy na koszulkach.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict