Podziękowania za pokaz w OSP i skansenie.
Cezary Mucha, 2018 Jun 18, 12:15

W imieniu dzieci z grupy "Słoneczka" i "Motylki" z Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie oraz ich wychowawczyń składamy podziękowania pracownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie: Pani Iwonie, Panu Michałowi i Panu Zdzisławowi za miłe przyjęcie nas w dniu 14. 06. 2018, za umożliwienie poznania zawodu strażaka z bliska, ciekawe opowieści oraz zaprezentowanie sprzętu i wozów strażackich. Życzymy Wam, by pomoc drugiemu człowiekowi zawsze była dla Was źródłem satysfakcji. Podziękowania kierujemy również do Pana Mirosława Chochoła za poświęcony czas i możliwość zwiedzenia kuźni. 


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict