Plener malarski w Jemiołowie
Cezary Mucha, 2008 Apr 23, 20:59
Po dożynkach na których goszczono między innymi artystów z wyżej wymienionego pleneru, artyści malowali pejzaże z jemiołowa. Oto niektóre prace naszych łagowskich artystów:
Alla Trofimienkowa Herrmann
Marta Łopuszyńska-Pietuch
Tadeusz Pietuch
Na pokazanych za zgodą autorów obrazach widać ciekawie przedstawiony nasz kościół.

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict