Odwiedziny Biskupa z Rzymu
Cezary Mucha, 2010 Apr 29, 18:35

W dniu 25 maja w jemiołowskim kościele o godzinie 16 spotkał się z mieszkańcami Biskup Antoni Stankiewicz z Rzymu. Spotkanie to odbyło się z okazji 50-lecia kapłaństwa. Biskup Antoni Stankiewicz był mieszkańcem Bracikowa, Jemiołowa, Łagowa. Ks. A. Stankiewicz urodził się 1 października 1935r. w Oleszczenicach. Po szkole podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 grudnia 1958r. Otrzymał gruntowne wykształcenie prawne. Doktorat z prawa kanonicznego obronił w 1961r. na KULu. Dyplom adwokata rotalnego zdobył w 1970r. Znajomość języka łacińskiego potwierdził egzaminem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 1972r. Natomiast na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim obronił doktorat z prawa cywilnego w 1975r. Na tej samej Uczelni uzyskał w latach 1973-1975 specjalizację w teologii pastoralnej. Przed studiami rzymskim pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji we własnej diecezji. W 1961r. biskup diecezjalny nominował go koadiutorem kościoła rektoralnego w Gorzowie Wielkopolskim, notariuszem i wiceoficjałem Trybunału Kościelnego oraz notariuszem Kurii Diecezjalnej.Zdobytą przez siebie wiedzą dzielił się z innymi. Od 1967r. był profesorem na Fakultecie Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiaj Uniwersytet). Od 1980r. wykłada prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a od 1996r. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Od 1984r. jest docentem na Studium Rotalnym. Od 1969r. był oficjałem przy Trybunale Roty Rzymskiej, a od 1978r. jednym z jej sędziów. Od 31 stycznia 2004r. jest Dziekanem Roty Rzymskiej. Ponadto swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga w Kongregacji ds. Duchowieństwa jako konsultor (od 1984r. Od 1989r. jest członkiem Komisji ds. Adwokatów, a od 2000r. jest sędzią w Sądzie Apelacyjnym Państwa - Miasta Watykanu. Biskup Antoni powspominał stare dobre czasy,starych znajomych poopowiadał jak wyglądało życie krótko po wojnie w Jemiołowie. Poniżej parę fotek z tego miłego spotkania.

Z ostatniej chwili>> w poniedziałek 15.05.2009r. o godzinie 14 ponownie odwiedziił nas Bskup Stankiewicz.

Świeże fotki z drugiego spotkania zaczynają się od dziewiątej fotografii.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict