Nowy sprzęt dla OSP w Jemiołowie.
Cezary Mucha, 2015 Jan 13, 19:46

Nwo zakupiony sprzęt to pneumatyczne sanie do ratownictwa lodowego i wentylator oddymiający.

Nowy sprzęt zastał częściowo zakupiony za pieniądze z 1% podatku na rzecz OSP Jemiołów.

Serdecznie dziękujemy.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict