Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016
Cezary Mucha, 2016 May 22, 21:07

Wieś Jemiołów bierze udział w konkursie ,,Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016".

Z ostatniej chwili. Nasza wieś została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu. Jesteśmy w czołowej dziesiątce w województwie. W czwartek 19.05.2016r. odwiedziła nas komisja oceniająca naszą wieś. Rozstrzygnięcie konkursu w połowie czerwca.

Poniżej szczegóły konkursu. Powodzenia !!!

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2016”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

  • aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,
  • wzmacnianie tożsamości lokalnej – ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,
  • dbałość o estetykę i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,
  • realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

 Organizatorzy konkursu:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

  • Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

 Instytucje wspierające

  •  Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
  • Lubuska Izba Rolnicza

Regulamin poniżej.

http://prow.lubuskie.pl/2016/04/01/najpiekniejsza-wies-lubuska-2016/

 


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict