Montaż budek lęgowych
Cezary Mucha, 2015 Jan 13, 20:17

Pracownicy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego zamontowali budki lęgowe na lipach rosnących przy jemiołowskim kościele.

Montaż kilkudziesięciu budek lęgowych ma na celu ochronę zagrożonych gatunków ptaków.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict