Materiał na nowy dach.
Cezary Mucha, 2011 Apr 20, 19:35

Do jemiołowekiej świetlicy został zakupiony materiał na nowe pokrycie dachowe. Dach zostanie zbudowany w następnym roku.

Materiał została zabezpieczony na okres zimowy.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict