Lędów - Lipa.
Cezary Mucha, 2015 Jan 13, 20:02

Lędów. Wieś wysiedlona przed wojną.

Po roku 1945 wieś zasiedlona ponownie. W 1950r wysiedlona z Malutkowem i Trześniówkiem.

Wysiedlona miescowość znajduje się na terenie poligonu w Wędrzynie.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict