Kompleksowy System Modernizacji i Budowy Infrastruktury Drogowej w gminie Łagów.
Cezary Mucha, 2015 May 12, 12:42

Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos spotkała się z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Obrony Cywilnej  Gminy Łagów Marzeną Kowalską-Grodzicką w sprawie wniosku złożonego 30 września 2014 roku przez Ryszarda Oleszkiewicza pełniącego w tym czasie Urząd Wójta Gminy Łagów. Dokument dotyczył dofinansowania inwestycji drogowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Zadanie pn. Kompleksowy System Modernizacji i Budowy Infrastruktury Drogowej w gminie Łagów zostało podzielone na dwie miejscowości: Jemiołów i Łagów. Należy zaznaczyć, że wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Wojewódzką, lecz z braku środków nie otrzymał dofinansowania w pierwszym rozdaniu.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 774 521 zł, z czego 1 887 260 zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Dzięki tej dotacji zostanie przebudowany 2,5 km odcinek dróg w gminie Łagów oraz odcinek drogi w Jemiołowie o długości 1135m. Podczas dzisiejszego spotkania wyjaśnione zostały szczegóły związane z finansowaniem i realizacją planowanej inwestycji.

Od 2008 do 2014 roku w województwie lubuskim zrealizowano aż 222 inwestycje drogowe. Wybudowano, przebudowano i wyremontowano 421,5 km dróg. Dotacja z budżetu państwa wyniosła łącznie blisko 205 mln zł przy wkładzie własnym jednostek 231 mln zł. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają już prace nad nowym programem związanym z rozwojem sieci dróg lokalnych.

NPPDL to program wieloletni, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację jest określany corocznie ustawą budżetową. Nadzór nad jego realizacją sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji. Głównym celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych dróg gminnych i powiatowych.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict