Herb Jemiołowa . Nasza droga do herbu.
Cezary Mucha, 2009 Dec 28, 15:19

    Prace nad herbem rozpoczęły się z inicjatywy aktywnego mieszkańca naszej wsi Cezarego Muchy, który wystąpił do naszej społeczności z takim pomysłem na zebraniu wiejskim i stronie internetowej. Idea ta spotkała się z zainteresowaniem byłej mieszkanki Jemiołowa Pani Ryszardy Adamowicz, która zadeklarowała, iż herb który stworzy będzie darem dla wsi Jemiołów i jej mieszkańców. Pani Adamowicz  z domu Sobolewska posiada zdolności manualno-plastyczne. Jej prace zawsze zdobywały nagradzane miejsca. My mieszkańcy Jemiołowa mogliśmy podziwiać jej obrazy na wystawie letniej, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
  Tworzenie herbu było bardzo złożone, cechy herbu miały łączyć tradycję z teraźniejszością nawiązywać do patriotyzmu lokalnego i państwowego a także ukazywać rolniczy charakter wsi, współpracę i przyjaźń między ludzką, propozycji przedstawiających nasze logo i namalowanych przez Panią Adamowicz było wiele jednakże przy współpracy, wskazówkach i pod czujnym okiem Pana profesora doktora habilitowanego Wojciecha Strzyżewskiego doszliśmy do konsensusu i obowiązujący herb jest następujący:                         
 • tarcza u dołu zaokrąglona nawiązująca do starego planu zabudowy wsi owalnicy o barwie zielonej, w centralnym miejscu wizerunek jemiołuszki siedzącej na czarnej gałązce jemioły,
 • zielone pole herbowe reprezentuje położenie wsi wśród łąk, pól, lasów i jezior (Trześniowskie, Malcz, Buszno) Buchmili, Bukowca w otulinie Łagowskiego Parku Krajobrazowego i Ziemi Lubuskiej,
• wizerunek jemiołuszki w herbie odnosi się do nazwy wsi, ubarwienie ptaka w tonacjach brązu informuje o tym, że wieś była, jest i będzie wsią rolniczą, biało-czerwone ubarwienie lotek określa barwy narodowe naszego kraju, żółty kolor oznacza lipy rosnące na terenie naszej miejscowości,
• czarna gałązka jemioły symbolizuje ziemię, rolę, nieśmiertelność(rośnie bez korzeni, wiecznie zielona), płodności -ziemia i rolnictwo są ponadczasowym symbolem ludzkości jej pracy i życia, przetrwania, walki, rozwoju, mimo klęsk i niepowodzeń,
• jemioła oznacza skruchę, zgodę, przebaczenie, pojednanie, przyjaźń pomoc między sąsiedzką, jest również ważnym elementem tradycji bożonarodzeniowej przystrojenie domu jemiołą, a całowanie się pod gałązką przynosi szczęście, dobrobyt i bogactwo oraz spełnia ludzkie marzenia i życzenia a wszystkie zatargi i niesnaski idą precz.
     Na zebraniu wiejskim dnia 17.06.2008r  w opisanej postaci herb został przedstawiony mieszkańcom Jemiołowa i jednogłośnie zatwierdzony. Dnia 28.06.2008r odbył się festyn wiejski na którym uroczyście odsłonięto i przekazano na ręce sołtysa wsi Pana Muchy Stanisława nasz herb. Odsłony dokonała autorka i promotorka Pani Ryszarda Adamowicz.
  Głównym celem stworzenia herbu jest promocja, naszej wsi gdyż przyszłość również wiążemy z agroturystyką .Nasze malownicze tereny położone są blisko Łagowa zachęcają turystów do uprawiania turystyki aktywnej i spędzenie wolnego czasu w otoczeniu przyrody i spokoju.

Do nabycia są naklejki z herbem Jemiołowa u Pana Mirka przy skansenie nr domu 38a.

Relacja 1 ze strony internetowej Radia Zachód

Relacja 2 ze strony internetowej Radia Zachód

Relacja 3 ze strony internetowej Radia Zachód

Klikając na multimedia można odsłuchać relacje radiowe.

Poniżej parę fotografii zrobionych na jabłoni w jednym z ogrodów jemiołowskich.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict