Fotografie z wieży pożrzadłowskiej.
Cezary Mucha, 2013 Jan 30, 20:05

Fotografie zostały zrobione podczas manewrów wysokościowych PSP na wieży Nadleśnictwa Świebodzin niedaleko miejscowości Pożrzadło.


Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict