Wielkanoc 2019.
Cezary Mucha, 2019 Apr 20, 20:28

Nowe nasadzenia w Jemiołowie.
Cezary Mucha, 2019 Apr 18, 13:47

Kilkadziesiąt nowych zasadzonych drzew w Jemiołowie. Lipy, klony i jabłonie upiększą nasz krajobraz. Dziękujemy Urzędowi Gminy za sadzonki oraz mieszkańcom za pomoc w sadzeniu.


Sołtys z nową radą sołecką.
Cezary Mucha, 2019 Apr 01, 08:24

Wybory w Jemiołowie. Idzie nowe.
Cezary Mucha, 2019 Mar 28, 07:19

Szanowni Mieszkańcy Jemiołowa, zaproszeni Goście, Kochana rodzino!

Czas mojej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny - Jemiołowa dobiega końca.  Jest dla mnie ogromnym zaszczytem to, że przez ponad 27 lat mogłem pełnić funkcję Włodarza tej  pięknej miejscowości.  

Przyjeżdżając z nowosądeckiego  do Jemiołowa w latach `70, będąc niespełna trzydziestoletnim mężczyzną, nie sądziłem, że zostanę kiedyś Sołtysem Wsi i funkcję tę będę pełnić tak długo. 

Z wielkim sentymentem oglądam się w przeszłość wspominając wspólną pracę, jaką my mieszkańcy włożyliśmy w rozwój Jemiołowa. 

Herb, który udało nam się ustanowić jako symbol naszej miejscowości będzie towarzyszył mieszkańcom z pokolenia na pokolenie tworząc  nieustannie zarys historii, w której będziemy mieli swój „malutki” udział. 

Szanowni Państwo, podczas mojej służby jako Sołtys z pełnym sukcesem zorganizowaliśmy wspólnie z Radą Sołecką i mieszkańcami niezliczoną ilość dożynek, imprez okolicznościowych, oraz prac na rzecz wsi, które bardzo zintegrowały naszą społeczność.

 Z tego powodu Jemiołów wyróżnia się spośród miejscowości w naszej Gminie, właśnie dzieki wspólnemu zangażowaniu wszystkich mieszkańców, inni patrzą na to z podziwem, a niektórzy wręcz zazdroszczą.

 Wieś została zmodernizowana, wypiękniała, a w 2016r. Jemiołów  został odznaczony najpiękniejszą wsią województwa lubuskiego, z czego jestem bardzo dumny.

Z tego miejsca chciałbym podziękować Radzie Sołeckiej oraz wszystkim osobom, dzięki którym moja tak długoletnia praca mogła mieć miejsce. Dziękuję za każde wsparcie, każde dobre słowo, za każdą mobilizację do dalszego działania. 

Mojemu następcy gratuluję i życzę z całego serca odwagi do działania, siły i bardzo dużo wytrwałości.  Mam nadzieję, że mieszkańcy nadal będą aktywnie uczestniczyć w życiu wioski.

Nowy Sołtysie w razie potrzeby zawsze możesz liczyć na moje wsparcie i doświadczenie.

Jeszcze raz gratuluję i życzę powodzenia!Sołtys Wsi Jemiołów 

Stanisław Mucha

 

Nowym Sołtysem zostal Rudolf Michał. Serdecznie gratulujemy.


Wspomnienia Pana Sadowskiego.
Cezary Mucha, 2019 Mar 20, 08:59

 

Szanowni Państwo.

Po znalezieniu w sieci strony internetowej wsi Jemiołów (gmina Łagów Lubuski), postanowiłem napisać kilka zdań od siebie.

Jestem synem Marii i Franciszka Sadowskich mieszkańców przed laty tej wsi. Ojciec zamieszkał w Jemiołowie – obecnie nr 29,  po zdemobilizowaniu z wojska w sierpniu 1945 roku. Ja z moją Mamą po powrocie z wygnania – Syberii- w miesiącu marcu 1946r. dołączyliśmy do Ojca.

Wieś Jemiołów po wyzwoleniu, chyba do 1947 nazywała się PETERSDORF, następnie PIETSZOJCE, by wreszcie przyjąć nazwę JEMIOŁÓW. Wówczas to teren gminy Łagów znajdował się w powiecie Sulęcin. Ze względu na rozbudowę poligonu wojskowego „Wędrzyn”, wysiedleniu wsi Malutków, skomunikowanie się mieszkańców Jemiołowa z siedziba powiatu było utrudnione. Dlatego w późniejszych latach dokonano zmiany poprzez włączenie gminy Łagów pod powiat Świebodzin.

W okresie mojego stałego zamieszkiwania z Rodzicami w latach 1946-1951r. początkowo uczęszczałem do szkoły publicznej w Łagowie ( obecny budynek Biblioteki Gminnej). Razem ze mną naukę w tym czasie pobierał Antoni Stankiewicz (dzisiejszy dostojnik kościelny w Rzymie), a także Marysia Krakowska I Stanisław Suski, też późniejszy oficer WP.

Sołtysem w tym czasie był Pan Chmura. Początkowo stacja kolejowa w Łagowie nazywała się Lasów, potem ujednolicono nazwę na Łagów.

Parafia kościoła rzymsko-katolickiego była w Toporowie, a kościół w Łagowie był filią parafii Toporów. Proboszczem był S.P. ks. Biłyk , a następnie ks. Guzowski.

Mieszkańców Jemiołowa w tym czasie stanowili przesiedleńcy z dawnych terenów Kresów Wschodnich: lwowski, tarnopolski, łucki, wileński, nowogrodzki i Polesia oraz przybysze z województwa poznańskiego.

Początki nowo osiadłych mieszkańców o zróżnicowanej naturze były dość trudne, pola uprawiano przy użyciu koni, z rzadka gospodarze posiadali bydło, świnie czy owce.

Próby zorganizowania spółdzielni produkcyjnej spaliły się na panewce i nie dało się jej utworzyć - za co należy się chwała naszym Rodzicom, że do kolektywizacji nie doszło.

Integracja mieszkańców szybko się dokonała, zawiązały się przyjaźnie, małżeństwa. Życie wsi i jej Mieszkańców nabrało kolorytu.

W moim odczuciu żyło się w Jemiołowie może początkowo bardzo skromnie, ale beztrosko. Dużą zasługę dla rozwoju wsi położył pierwszy wójt gminy Łagów Pan Więckowicz i jego współpracownicy oraz szkoła i proboszcz parafii w Łagowie.

Po ukończeniu liceum w Sulęcinie wstąpiłem do wojska i ukończyłem naukę w Centrum Szkolenia Wojsk Kwatermistrzowskich w Poznaniu, służąc w jednostkach wojskowych w Poznaniu, Pile i Ornecie.

Ożeniłem się z Haliną z d. Witkowska, mieszkaliśmy w Poznaniu, Pile, Toruniu , a obecnie w Chorzowie.

Po śmierci mojej mamy w 1967 ( została pochowana w swoich rodzinnych stronach  w Pyzdrach k. Wrześni), mój ojciec sprzedał gospodarstwo w Jemiołowie  i zamieszkał z nami w Toruniu do 1991r. Przez lata letnie miesiące spędzał w Łagowie, gdzie pomieszkiwał na parafii u  ks. Guzowskiego. Zmarł w wieku 90 lat, został pochowany przy swojej Żonie w Pyzdrach).

Pozwolę sobie ta drogą przekazać pozdrowienia mieszkańcom Jemiołowa, a przede wszystkim Rodzinom: Szyszkowskich, Mikulskich, Kubiak, Ptaszkowskich, Krakowskich, Suskich, Suchodolskich, Sowierszenko, Szkudlarek I pozostałym , których ja nazwisk nie pamiętam, a którzy być może pamiętają jeszcze nas.

mjr mgr Arkadiusz Sadowski Chorzów, 19.03.2019

Zachęcam wszystkich byłych i obecnych mieszkańców Jemiołowa do pisania swoich wspomnień i przesłanie na jemiolow@poczta.onet.pl

 


Wybory.
Cezary Mucha, 2019 Mar 19, 10:40

Artykułów: 159 na 27 stronach
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Copyright ©2007-2008 jemiolow.net | All Rights Reserved
Hosting J@chhu
Valid XHTML 1.0 Strict